Контактна інформація

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

Про компанію

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17; (044) 353-56-57
E-mail:

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт-Схід”

83000, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 4
Тел./факс: (062) 348-03-98
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт-Захід”

30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Ринкова, 5
Тел./факс: (03848) 9-09-18
E-mail:

Про компанію

Перше підприємство групи компаній «Інсайт» почало свою діяльність у сфері надання аудиторських, консалтингових та юридичних послуг у 1995 році. У 2008 з'явилося підприємство «Інсайт-Схід», і вже через рік структурна одиниця компанії стала цілком самостійним, автономним господарюючим суб'єктом.

Група компаній " Інсайт " складається з провідних аудиторських   фірм , які надають професійні послуги   у сфері аудиту.
Компанії , які   входять до групи компаній " Інсайт ":
ТОВ Аудиторська фірма «Інсайт» створена 13 червня 1995 року. Внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України за №0757 від 28 січня 2001 року.
Приватне підприємство "Аудиторська фірма «Інсайт» створена 26 квітня 2005 року. Внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України за №3609 від 30 червня 2005 року.
ТОВ Аудиторська фірма «Інсайт-Схід» створена 09 жовтня 2008 року. Внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів   України за №4257 від 12 лютого 2009 року.
Приватне підприємство Аудиторська фірма “Інсайт-Захід” створена 30 березня 2009 року. Внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України за №42 84 від 21 травня 2009 року.
Право провадити аудиторську діяльність на професійному ринку підтверджується
наступними свідоцтвами:

- Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть  проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 0048 від 25 липня 2013 р.
- Свідоцтво про внесення до  Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку № 21 від 12 лютого 2013 р.
В 2010 році компанії Групи ”Інсайт” одні з перших в Україні аудиторських фірм успішно пройшли зовнішню перевірку системи  контролю якості аудиторських послуг.
 

Чим ми кращі за інших?

 Ми не ставимо знак рівності між поняттями «бухгалтерський облік» і «аудит». Ми розуміємо особливості аудиту, його цілі і завдання - допомогти підприємству позбавитися від чинників, які гальмують його розвиток та ускладнюють життя всім - від директора до кур'єра.

 

Сфера діяльності Аудиторських фірм «Інсайт»

 
Проведення аудиторських перевірок з видачею аудиторських висновків, метою яких є виявлення стану фінансово-господарської діяльності підприємств з подальшими рекомендаціями щодо усунення порушень і прорахунків:
 
- встановлення достовірності фінансової звітності;
- фінансовий аналіз підприємства;
- оптимізація витрат, аналіз руху фінансових потоків;
- аудит  окремих  компонентів  фінансової  звітності,  аудит  дотримання умов договорів та інші види аудиту за спеціальним завданням;
- впровадження та відновлення бухгалтерського обліку;
- операційний (тематичний) аудит;
- аналіз фінансового стану підприємств (ретроспективний та стратегічний).

Консультації з усіх питань фінансово-господарської діяльності з використанням електронної пошти, факсимільного зв’язку або безпосередньо в офісі фірми.
 - консультування у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування;
- аудиторське супроводження при перевірці контролюючими органами.

Впровадження, ведення або відновлення бухгалтерського обліку на підприємстві:
- організація бухгалтерського обліку «з нуля»;
- методика організації управлінського обліку, контролю і аналізу;
- повне  відновлення  бухгалтерського  обліку  на  основі  первинних документів;
- виправлення помилок, що були допущені в обліку;
- ведення бухгалтерського і податкового обліків (аутсорсінг);
- складання фінансової і податкової звітності.

Підготовка підприємства до податкових перевірок:
- перевірка достовірності податкової звітності, її відповідності вимогам законодавства;
- письмові рекомендації з усунення виявлених помилок з посиланням на нормативні документи.
 
Юридичні послуги:
- усні  та  письмові  консультації  з  питань  цивільного,  господарського, податкового, адміністративного, трудового та інших галузей права;
- правовий аудит – due diligence;
- укладання договорів та інших документів правового характеру, здійснення їх правової експертизи;
- реєстрація  і  перереєстрація  суб’єктів  підприємницької  діяльності будь-яких форм власності;
- правовий аудит фінансово-господарських операцій, складання позовних  заяв, скарг, клопотань, претензій, відповідей на претензії  та  інших документів;
- захист інтересів клієнтів в судових та слідчих органах;
- оскарження рішень контролюючих органів;
- представництво інтересів замовника в податкових та інших контролюючих органах, в суді.
 
Проведення судово-економічних експертиз:
- дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
- дослідження документів про економічну діяльність підприємств;
- дослідження фінансово-кредитних операцій.
 

Характеристика бізнес-проектів «Інсайт»

1.Приватизація

Виконання робіт з переведення підприємства з державної, комунальної власності в приватну власність. За 2008р. Аудиторська фірма «ІНСАЙТ» стала юридичним та економічним радником з питань приватизації у 4-х підприємств, що є одними з найбільших в галузях хімічної, будівельної, ювелірної, харчової (молочної) промисловості в Україні.

2. Участь в антирейдерських заходах (hostile takeover).

Даний проект передбачає створення та розробки схем захисту від «не дружнього  поглинання  і  захоплення»  підприємства.  Працівники  Аудиторської фірми  «ІНСАЙТ»  приймали  участь  у  міжнародних  конференціях  по антирейдерству.

3. Придбання бізнесу.

Залучення   іноземних   інвестицій   в   Україну   шляхом   придбання корпоративних  прав.  Так,  в  2007р.  Аудиторська  фірма  «ІНСАЙТ» виступила  юридичним  радником  з  питань  викупу  корпоративних  та майнових прав при злитті двох міжнародних компаній.
Ми гарантуємо конфіденційність інформації та забезпечуємо збереження документів і не розголошуємо їх зміст без згоди Замовника.

Ви можете ознайомитись з відгуками наших кліентів які зі своіх слів дадуть оцінку нашій роботі...