Контактна інформація

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

Корпоративна етика

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17; (044) 353-56-57
E-mail:

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт-Схід”

83000, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 4
Тел./факс: (062) 348-03-98
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт-Захід”

30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Ринкова, 5
Тел./факс: (03848) 9-09-18
E-mail:

"Досягаючи професійного успіху виховати послідовника та зберігати і примножувати духовні здобутки."

Нагородження співробітників за:

-    сумлінну працю;
-    досягнення високого професійного рівня;
-    вагомий внесок в формування та зміцнення позитивного іміджу Компанії.

Чоловічий

Жіночий

Відповідальність Компанії не обмежується її відповідальністю як ефективної бізнес-структури, що піклується про економічні показники своєї роботи.
Основні принципи корпоративної етики:
-  чесність;
-  об’єктивність;
-  професійна компетентність та належна ретельність;
-  конфіденційність;
-  професійна поведінка;
-  повага до споживачів;
-  шанування особистості та людської гідності працівника;
- рівність можливостей для самовираження особистості у ході трудової діяльності;
-  взаємна довіра. Взаємне дотримання принципів є однаково обов'язковим як для адміністрації Компанії (посадових осіб) у ставленні до працівників, так і працівників до адміністрації та до усіх інших працівників Компанії, незалежно від посади, місця роботи і виконуваних службових обов'язків;
Основні етичні норми:
– пріоритет загальних ділових, професійних інтересів над особистими;
– колективна підтримка здорового морально-психологічного клімату;
– свідома трудова дисципліна;
– професійна чесність, надійність, ввічливість;
– персональна відповідальність за свої службові дії;

Ми надаємо:
-    Усі соціальні гарантії, передбачені Державою;
-    Додаткові соціальні програми для співробітників.
Ми забезпечуємо:
-    Диференційовану систему мотивації;
-    Гідні умови праці.

Правила для співробітників

Команда:
- В мудрості наша сила;
- Бути завжди кращою командою;
- Цінувати репутацію компанії;
- Дотримуватися норм корпоративної етики;
- Бути завжди готовим підставити плече ближньому і пам’ятати: ти – сильна ланка в своїй команді;
- Завжди діяти порядно;
- Пам’ятати: компанія – твоє продовження.

Пам’ятка співробітнику 
-    Дотримання положень корпоративної етики – невід’ємна складова корпоративної етики.
-    Кожен співробітник несе особисту відповідальність за реалізацію завдань і цілей корпоративної етики.
-    Дотримання норм корпоративної етики є обов’язковим як у компанії, так і поза її межами. Бути співробітником Групи компаній «Інсайт» - почесно, дбати про її репутацію – наш священний обов’язок.
-    Незнання правил і норм корпоративної етики не позбавляє відповідальності за їх недотримання.
Керівництво Компанії зобов'язане:
- Забезпечувати об'єктивне та справедливе ставлення до всіх працівників. Забороняються будь-які форми дискримінації працівників, протекціонізму та привілеїв для окремих працівників.
- Здійснювати добір та просування кадрів винятково за професійними здібностями та результатами роботи.
- Поважати приватне життя своїх працівників, не допускати будь-якого втручання в нього. Будь-які проблеми у відносинах керівників та персоналу можуть бути вирішені в рамках конструктивного діалогу та взаємного компромісу.
Усі працівники у ході трудової діяльності зобов'язані:
- Дотримуватися професійних та етичних норм, високих вимог до професії аудитор та постійно виявляти повагу до споживачів.