Контактна інформація

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

Консалтингові послуги

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17; (044) 353-56-57
E-mail:

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт-Схід”

83000, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 4
Тел./факс: (062) 348-03-98
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт-Захід”

30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Ринкова, 5
Тел./факс: (03848) 9-09-18
E-mail:

Консультаційна послуга - це інтелектуальна, нематеріальна діяльність з вирішення тієї чи іншої  проблеми  на основі дослідження та аналізу конкретної ситуації.
Результатом такої діяльності є надання кваліфікованими спеціалістами (консультантами)  незалежної  і об’єктивної  поради та допомоги у визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень та методології впровадження рекомендацій.

Основні причини залучення консультантів-це:
• поточна завантаженість працівників Вашого підприємства, що перешкоджає їм самостійно вирішувати глобальні проблеми розвитку та оцінювати кризові проблеми підприємства; ;
• прагнення отримати  оцінку того, що робиться на Вашому підприємстві, незалежними об’єктивними експертами;
• необхідність постійного підвищення ефективності виробництва та результативності бізнесу в умовах жорсткої конкуренції і ускладнення управлінських проблем;
• відсутність чіткої та ефективної системи інформаційного забезпечення в галузі правового та економічного регулювання;
• необхідність ініціювання змін на Вашому підприємстві;
• подолання стереотипів у вирішенні існуючих проблем;
• навчання персоналу новим управлінським технологіям;
• подолання кризи, якщо вона настає на підприємстві, ідентифікація проблем та надання виконавчої допомоги для їх вирішення.
Характерними професійними ознаками роботи  консультантів Аудиторської фірми «Інсайт» є:
• Загальна ерудиція та компетентність: консультанти Аудиторської фірми «Інсайт» володіють високим рівнем знань та фахових навичок, мають досвід та  працюють на рівні спеціальної компетенції;
- Незалежність та неупередженість: внаслідок своєї економічної, адміністративної, емоційної незалежності консультанти Аудиторської фірми  «Інсайт», працюючи з Вашим підприємством, пропонують необхідні об’єктивні рішення, не керуючись при цьому власними інтересами;
• Рекомендаційність пропозицій: консультанти Аудиторської фірми «Інсайт» не мають адміністративної влади і виступають як радники запропонованих змін. Ухвалення  рішень та відповідальність за них несуть керівники Вашого підприємства.
• Спеціальна кваліфікована експертиза: володіючи комплексом напрацьованих професійних знань та досвідом роботи, консультанти Аудиторської фірми «Інсайт» часто виступають як незалежні оцінювачі рішень керівників Вашого підприємства.
• Конфідеційність: консультанти Аудиторської фірми «Інсайт» гарантують дотримання інформаційної безпеки Вашого підприємства, а інформація щодо проблем підприємства не вийде за його межі.

Основним завданням консультаційних послуг, які Аудиторська фірма «Інсайт» пропонує Вашому підприємству, є надання допомоги у вирішенні управлінських та ділових проблем, оптимізації бізнесу та підвищенні ефективності функціонування Вашого підприємства.
Консультаційна послуга  Аудиторської  фірми  «Інсайт» складається  з:
• ідентифікації та аналізу управлінської проблеми і можливостей її вирішення;
• пропозиції альтернативного  варіанту  вирішення проблеми;
• надання допомоги  в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними.
Аудиторська фірма «Інсайт» пропонує Вашому підприємству консультаційні послуги, які включають:

Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
Консультації з питань системи внутрішнього контролю;
Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності;
Складання податкових декларацій та звітів;
Консультації з питань застосування інформаційних технологій;
Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:
- правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень, щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій, тощо:
- державна реєстрація новоутвореної юридичної особи;
- реєстрація змін до установчих документів;
- реорганізація;
- організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
- інформаційне забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямків інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;
- управління грошовими потоками, інвестиційна політика;
Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо):
- з питань корпоративного управління
- підготовка загальних зборів Акціонерного Товариства;
-  з питань трудових відносин - охорона праці, збереження власності
- з питань укладання договорів, тощо;
Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів;
Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді:
- складання документів з цією метою.
 Дати оцінку  якості  наданої консультаційної послуги   Ваше підприємство зможе або відразу по завершенні процесу консультування, або через певний проміжок часу.
В Аудиторській  фірмі  «Інсайт» діє система контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.