Аудиторські послугиаудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторська фірма «Інсайт» здійснює обов’язковий та ініціативний аудит фінансової звітності підприємств всіх форм власності та видів діяльності, керуючись вимогами Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Фахівці  «АФ «Інсайт» володіють багаторічним досвідом і необхідними знаннями для надання аудиторських послуг.

Ми надаємо широкий спектр аудиторських послуг, а саме:

Обов’язковий аудит фінансової звітності

Обов’язковий аудит фінансової звітності – аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит здійснюється за бажанням власників, керівництва та інвесторів компанії з метою прийняття управлінських рішень.

Обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, та підприємства, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належать до великих підприємств.

 

Огляд фінансової звітності та проміжної фінансової звітності

Огляд фінансової звітності та проміжної фінансової звітностіце перевірка фінансової звітності без детального вивчення системи внутрішнього контролю і обліку.