Консультаційна послуга – це інтелектуальна, нематеріальна діяльність з вирішення тієї чи іншої  проблеми  на основі дослідження та аналізу конкретної ситуації.

Консультаційні послуги Аудиторської фірми «Інсайт» включають:

  • ідентифікацію та аналіз управлінської проблеми і можливостей її вирішення;
  • пропозиції альтернативного варіанту вирішення проблеми;
  • надання допомоги в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними.

 

Основним завданням консультаційних послуг, які Аудиторська фірма «Інсайт» пропонує Вашому підприємству, є надання допомоги у вирішенні управлінських та ділових проблем, оптимізації бізнесу та підвищенні ефективності функціонування Вашого підприємства.